Varp

Varp kallas den längsgående tråden i ett vävt tyg. Den tvärsgående tråden som binder varptrådarna kallas för Väft. Antalet trådar i väft och varp tillsammans utgör tygets TC (Thread Count).

Sociala Medier