Väft

Väft är en benämning på de tvärsgående trådarna i ett tyg. De längsgående trådarna i tyget kallas för varp.  Antalet trådar i väft och varp tillsammans utgör tygets TC (Thread Count).

Sociala Medier