TC (Thread Count)

TC är ett mått som används för att bestämma tygets trådtäthet. Begreppet används flitigt inom sängkläder som uttryck för bäddlinnets kvalitet.

TC  är en förkortning av Thread Count och på svenska betyder det helt enkelt antalet trådar som får plats på en kvadrat tum.

300 TC betyder alltså att tyget innehåller 300 trådar per kvadrat tum. Trådarna kan var ojämnt fördelade på varpen (trådar som löper längsmed tyget) och väften (trådar som löper tvärsöver tyget), t.ex. 300 TC kan vara 200 trådar på Varpen och 100 trådar på väften.

Generellt kan man säga att desto fler trådar (högre TC) desto mjukare och tjockare känns tyget.

Att enbart använda TC som ett mått för tygets kvalitet är vanskligt då det finns en rad andra faktorer såsom trådens färg, råmaterialets kvalitet och textilens yta och känsla som påverkar helhetsintrycket av produkten.

I Sverige räknas bäddlinnen med en trådtäthet runt 200 TC (Gränsen för att få kallas Percale) som lyxiga.

Sociala Medier