Siden

Siden är ett tyg av Silke som har sitt ursprung i Kina. Sidentyg är tunt men mycket starkt med en glansig yta.

Sociala Medier