Natronlut

Natronlut är den kemiska beståndsdelen i mercerisering, som är en metod som vanligen används för att förbättra bomull och dess egenskaper.

Natronlut är en äldre benämning som avser en lösning av natriumhydroxid (NaOH) i vatten.

Sociala Medier